Hjemmehjælp

Du har mulighed for at få hjemmehjælp, hvis du har behov for personlig hjælp og pleje som for eksempel hjælp til hygiejne og bad eller praktisk hjælp som for eksempel rengøring eller tøjvask.

Det er visitatorerne i Visitation & Understøttelse, der vurderer dit behov og bestemmer, hvilken hjælp du kan få.

Hvad er hjemmehjælp?

Hjemmehjælp består af personlig hjælp og pleje, samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

”Personlig hjælp og pleje” dækker over hjælp til for eksempel personlig hygiejne, hjælp til at komme op af og i seng eller få tøj på. Personlig pleje kan også bestå i hjælp til at spise eller lignende.

Den praktiske hjælp i hjemmet kan være hjælp til for eksempel rengøring, tøjvask eller til at skrive en indkøbsseddel.

Hvem kan få hjemmehjælp?

Man kan få personlig og praktisk hjælp, hvis man er voksen, bor i Danmark og ikke selv kan varetage de personlige og praktiske opgaver.

Der er hjemmehjælp, både til folk der bor i eget hus eller lejlighed, eller hvis man bor i for eksempel en ældrebolig eller en af kommunens plejeboliger.

Hvor meget hjemmehjælp kan du få?

Det er byrådet, der fastsætter serviceniveauet for hjemmehjælp i Aabenraa Kommune. Det kan du læse mere om i Aabenraa Kommunes kvalitetsstandard for hjemmehjælp, som findes under relaterede filer på denne side.

Du kan selv vælge din leverandør

Når visitatorerne har vurderet, at du kan få hjemmehjælp, får du informationsmateriale, der fortæller om, hvilke leverandører af hjemmehjælp, du kan vælge mellem.

Du kan se, hvilke leverandører Aabenraa Kommune har godkendt på hjemmesiden fritvalgsdatabasen.dk.

Hvis du modtager hjemmehjælp og ønsker at skifte leverandør, kan skal du bruge den blanket, som du finder under Informationer om frit valg + Fritvalgsblanket.

Dit hjem bliver hjemmehjælperens arbejdsplads

Når du modtager hjemmehjælp, bliver dit hjem samtidig hjemmehjælpernes arbejdsplads.

Du kan læse mere om rettigheder og pligter i forbindelse med arbejdet i dit hjem i pjecen Borgerens hjem – en arbejdsplads.

 

Kontaktinfo

Visitation & Understøttelse

Telefon: 7376 7676

Telefontid:
Mandag-fredag kl. 8-13 (onsdag er der lukket)
Torsdag kl. 14.30-16

Alle medarbejdere i Visitation & Understøttelse har personlig træffetid dagligt fra 8.30-9.30 (onsdag lukket)

 

Hvis du ikke har mulighed for at kontakte Team Borgerindgang i telefontiden, er du velkommen til at kontakte os på mail til:
teamborgerindgang@aabenraa.dk. Så vil vi svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest på førstkommende hverdag.

Postadresse:

Visitation & Understøttelse
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa