Tilsyn på plejehjem

Kommunerne er (jf. retssikkerhedsloven og serviceloven) forpligtiget til at føre uanmeldte tilsyn med plejeboligerne. Der føres tilsyn med både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Tilsynet føres af en konsulent ansat af Visitation & Understøttelse.

Herunder kan du se seneste tilsynsrapporter fra de kommunale tilsyn:

Tilsynsrapporterne er også tilgængelige på Plejehjemsoversigten.dk 

Kommunal leverandør:

 

Link til Ældretilsyn og Sundhedsfaglige tilsyn på plejehjem