Visitation & Understøttelse

Visitation & Understøttelse varetager opgaver i forbindelse med ansøgninger om en række former for hjælp i henhold til sundhedsloven og serviceloven.

Det kan for eksempel være hjemmehjælp, socialpædagogisk bistand, plejebolig og tilskud til merudgifter. Borgernes ansøgninger om hjælp behandles af social- eller sundhedsfagligt uddannede medarbejdere.

Hvilken hjælp bevilges?

Visitation & Understøttelse behandler ansøgninger om følgende former for hjælp:

Sagsbehandlingstiden

Alle ansøgninger om hjælp behandles så hurtigt som muligt. I 2021 fastsatte det daværende Social- og Sundhedsudvalg i Aabenraa Kommune nogle generelle frister for, hvor lang tid der må gå, før du får en afgørelse på sin ansøgning. Fristerne varierer alt efter hvilke ydelser, du søger om. Fristerne gælder også ved kommunens behandlinger af afgørelser efter lov om social service (serviceloven), som er hjemvist af Ankestyrelsen.
Du kan se alle afgørelsesfristerne her.

Teams i Visitation & Understøttelse

Visitation & Understøttelse består af fem teams;
- Team Borgerindgang
- Team Sundhedsfaglig
- Team Socialfaglig
- Team Analyse, Effekt & Administration
- Team Kvalitet & IT

Alle medarbejdere har personlig træffetid dagligt fra 8.30-9.30 - Der er lukket om onsdagen.

Telefontid

Team Borgerindgang, hvor alle nye henvendelser modtages, kan træffes ved at ringe på hovednummeret: 7376 7676 og har telefon tid:

Mandag-fredag kl. 8-13 - Der er lukket om onsdagen.

Adresse

Hvis du ikke har mulighed for at kontakte Team Borgerindgang i telefontiden, er du velkommen til at kontakte os på mail til: teamborgerindgang@aabenraa.dkSå vil vi svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest på førstkommende hverdag.

Du kan også sende post til Visitation & Understøttelse på:

Visitation & Understøttelse
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

 

 

 

Kontaktinfo

Visitation & Understøttelse

Telefon: 7376 7676

Telefontid:
Mandag-fredag kl. 8-13 (onsdag er der lukket)
Torsdag kl. 14.30-16

Alle medarbejdere i Visitation & Understøttelse har personlig træffetid dagligt fra 8.30-9.30 (onsdag lukket)

 

Hvis du ikke har mulighed for at kontakte Team Borgerindgang i telefontiden, er du velkommen til at kontakte os på mail til:
teamborgerindgang@aabenraa.dk. Så vil vi svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest på førstkommende hverdag.

Postadresse:

Visitation & Understøttelse
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa